1.jpg

La planta pilot de metanació genera un gas sintètic amb una qualitat molt semblant al d’origen fòssil. Aquest gas és renovable i té les mateixes propietats que el gas natural que actualment s’utilitza per usos domèstics, industrials o de transport.  Aquest projecte innovador està englobat en el concepte Power-to-Gas, que es basa a convertir i emmagatzemar els excessos d’electricitat provinents de fonts renovables aleatòries, com la fotovoltaica i l’eòlica, en gas natural renovable.

Capture.PNG

La unitat pilot (37 kW) es va posar en marxa el maig del 2018 i transforma el diòxid de carboni a metà mitjançant dos reactors catalítics a temperatures i pressions moderades. El procés utilitza el biogàs de la depuradora com a font de diòxid de carboni i aigua convencional com a font d’hidrògen per generar el gas producte. La composició del gas sintètic generat a la unitat de metanació de la depuradora Riu Sec de Sabadell compleix amb els estàndards de qualitat de la legislació vigent, modificada el passat 2018. Aquesta composició desitjada s’ha aconseguit en tot el rang de capacitats de l’electrolitzador i de forma estable.

2.jpg

Durant els propers mesos es tractaran reptes importants com l’eficiència de la conversió d’electricitat a gas, la implementació de catalitzadors més eficients i estudis d’implementació industrial.

La unitat de metanació s’ha pogut realitzar gràcies a la col·laboració entre Naturgy Energy Group i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). Aquest pilot està acoblat a un sistema de millora de biogàs que duu a terme Cetaqua i Labaqua. El projecte CoSin, liderat per Naturgy, forma part de la Comunitat RIS3CAT Energia, un instrument creat per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ. El projecte està cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea.