El passat 28 de juny del 2018 es va celebrar la IV Assemblea General i Workshop de la Comunitat RIS3CAT Energia, a la Sala Pompeu Fabra del Col·legi d’Enginyers de Catalunya, al centre de Barcelona.

Jordi Renom, President de l’Associació d’Enginyers de Catalunya va donar la benvinguda a tots els assistents. Manel Sanmartí, coordinador de la Comunitat liderada per IREC, va donar una pinzellada de la organització, l’estratègia i el futur de la Comunitat RIS3CAT Energia.

DSC_0513.JPG

La primera part de la jornada va consistir en un workshop que va incloure la presentació d’un nou projecte, anomenat PROENCAT, presentat per David Villar (ICAEN). L’objectiu del PROENCAT és valorar adequadament les possibles evolucions futures del model energètic català a llarg termini, en funció dels seus avantatges i inconvenients, tant des del punt de vista tècnic com econòmic i mediambiental. LINK presentació PROENCAT_IV AG

DSC_0514

Després, va seguir una taula rodona sobre el nou mercat elèctric, formada per Pep Salas (SmartGrid.cat ), Marc Rotllan (ICAEN), Cristina Corchero (IREC), Pau Pañella (Som Energia) i Jordi de la Hoz (UPC). La taula rodona va debatre sobre els reptes de futur en referència al nou mercat elèctric. Els diferents ponents van representar centres de recerca, l’administració, experts independents i l’empresa, tot  exposant la seva visió. Es va debatre sobre les tendències actuals i els reptes de tipus tècnic, funcional, econòmic, normatiu o de seguretat.

DSC_0516

La darrera presentació del workshop la va realitzar Sandra Colom (ACCIÓ), que va explicar els instruments de finançament a la innovació del sector energètic, tant els que són compatibles amb els projectes de la Comunitat RIS3CAT, com el finançament de nous projectes. LINK presentació ACCIO IV AG

DSC_0518

Després d’una pausa, va començar la segona part de la jornada, on es va donar pas a la presentació de l’impacte dels projectes de la Comunitat RIS3CAT Energia, així com de les barreres i aprenentatges entesos durant la seva realització.

Marina Curto (ARCbcn) va presentar el projecte MicroTIC, que va finalitzar el desembre de 2017 assolint l’objectiu de definir les bases tècniques i de model de negoci d’una microsolució TIC, innovadora i energèticament eficient per a PIMES. LINK presentació MicroTIC IV AG

DSC_0520

Ignasi Mallol (Naturgy) va mostrar el progrés del projecte CoSin, que ha instal·lat amb èxit una planta prototip d’upgrading de biogàs i metanació amb reactors termocatalítics a la EDAR Riu Sec de Sabadell, ha desenvolupat un reactor de plasma per a l’obtenció de metà sintètic i treballa en un sistema electrolitzador d’alta temperatura SOEC d’elevades prestacions. LINK  presentació COSIN_IV AG

DSC_0523.JPG

El projecte NAenCAT, presentat per Joan Vall-llovera (Electra Caldense), pretén ser un referent de les noves Smart Grid, dotant d’innovadors sistemes de sensorització, telecomandament i automatització distribuïda a la xarxa elèctrica de Catalunya. LINK presentació NAenCAT_IV AG

DSC_0525.JPG

El projecte FLEXEDINET, presentat per David Pon (Inergy) i Ceferino Ruz (Enertika), és un projecte d’innovació acabat que ha desenvolupat un entorn TIC intel·ligent de gestió energètica integral per edificis orientat a l’assoliment de la reducció d’un 20% de la despesa energètica de parcs d’edificis terciaris. LINK presentacio FLEXEDINET_IV AG

DSC_0527

El projecte REFER, presentat per Enric Ortega (COMSA), treballa per la reducció energètica i la flexibilitat en edificis en rehabilitació. Més concretament, es vol millorar l’eficiència en la calefacció dels edificis residencials, optimitzar el consum i afavorir l’autoconsum d’energia en edificis terciaris aportant eines de flexibilització energètica i desenvolupant sistemes de generació d’energia renovable, d’emmagatzematge d’energia, de gestió energètica i eines de disseny d’edificació eficient. LINK presentació REFER_IV AG

DSC_0530.JPG

El projecte ESTORELOT, presentat per Montserrat Mata (Emelcat), treballa en eines per a la gestionabilitat de les plantes de generació elèctrica amb fonts renovables, i consta de dues fases. En la primera fase, executada dins el projecte, es desenvolupa el producte i s’analitzen les característiques tècniques de la instal·lació, tals com el sistema de control, l’adaptació Scada, l’aparellatge elèctric i el disseny del convertidor. El projecte pretén continuar posteriorment en la segona etapa, on es procediria a la fase de la planta pilot, que implica el test i l’adaptació al sistemes en operació. LINK presentació Estorelot_IV AG

DSC_0532

El projecte LCA ENERBOOST, presentat per Mariana Filipe (Inèdit), té com a objectiu generar una eina online de quantificació d’impactes ambientals amb visió de cicle de vida que aporti informació ambiental contrastada per a la validació i optimització de les noves tecnologies del sector energia. Aquesta eina es validarà amb els projectes i tecnologies desenvolupades dins la Comunitat RIS3CAT Energia. LINK presentació LCAEnerboost_IV AG

DSC_0535.JPG

La jornada la va concloure Anna Magrasó (IREC), del projecte de coordinació de la Comunitat RIS3CAT Energia, que va explicar les activitats de comunicació i transversals de la Comunitat (LINK presentació Activitats_IV AG). La sessió va finalitzar amb les votacions d’inclusió de dos nous associats a la Comunitat: Tandem i l’Hospital Germans Trias i Pujol. Els donem la benvinguda!

Anuncis