Comunitat RIS3CAT Energia

Comunitat RIS3CAT per a la millora de la competitivitat catalana a través d’un sistema energètic més sostenible i eficient, d’energies renovables, i d’una xarxa elèctrica més controlable i intel·ligent